Veterináři bez hranic VSF-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.; Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

Novinky

Sbírka vodítek a obojků pro Ugandu
Na přelomu října a listopadu 2022 chystají Veterináři bez hranic ČR ve spolupráci s mezinárodní neziskovou...
Více...
Nový terénní projekt v Čadu
Minulý týden se náš tým ve složení MVDr. Barbora Červená a MVDr. Šimon Holík vrátil z krátké mise v Čadu,...
Více...
Všechny články...
Základní informace

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.

Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

VSF-cz

 

Nezisková stavovská organizace Veterináři bez hranic ČR, o.p.s. (VSF-cz) byla založena na sklonku roku 2009. Jejími zakladateli jsou Prof. MVDr. David Modrý PhD., toho času profesor Fakulty veterinárního lékařství Veterinární univerzity Brno (VETUNI) a hlavní garant terénních a vědeckých projektů VETUNI na africkém kontinentu a MVDr. David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec a viceprezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Do první správní a dozorčí rady společnosti, zasedli představitelé Veterinární a farmaceutické univerzity, Komory veterinárních lékařů a další odborníci ve veterinárních a jiných souvisejících oborech.

 

Veterináři bez hranic ČR o.p.s si dali za cíl poskytovat následující služby :

 • organizace a poskytování rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí i v tuzemsku v oblasti veterinární a humánní medicíny, zemědělství, životního prostředí a rozvoje komunitní spolupráce (community development)
 • poskytování pomoci studentům v oborech souvisejících s veterinární a humánní medicínou, zemědělstvím a životním prostředím v zahraničí i v tuzemsku
 • podpora spolupráce mezi českými a zahraničními subjekty v oblasti veterinární a humánní medicíny a zemědělství
 • podpora aplikovaného výzkumu v oborech souvisejících s veterinární a humánní medicínou, zemědělstvím a životním prostředím v zahraničí i v tuzemsku
 • poradenství v oblasti veterinární a humánní medicíny, zemědělství, životního prostředí a rozvoje komunitní spolupráce (community development)
 • osvětová činnost
 • organizace seminářů a školení v zahraničí i tuzemsku
 • organizování kulturních a sportovních akcí, nakladatelská a vydavatelská činnost

Pilotním projektem, který se VSF-cz rozhodli zaštítit, je Mt. Kulal Rabies Control. Tento projekt od  běží roku 2006 v oblasti jihovýchodního břehu jezera Turkana v severní Keni a jeho prioritním cílem je ochrana domorodých pastevců před onemocněním vzteklinou formou vakcinace domácích zvířat, zejména psů.

Neoddiskutovatelným „výstupem" tohoto projektu je fakt, že za celou dobu jeho trvání v dané oblasti nedošlo k žádnému smrtelnému případu vztekliny, přestože zde v minulosti lidé na toto onemocnění umírali relativně často.

 

Výroční zprávy

2020

(pdf) VZ_2020 (4463,04kB)

 • 20181115112946_59.png
 • patron VSF-cz
 • patron VSF-cz
 • 20100718110522_36.jpg
 • podpora vakcinace psu lidi bez domova
 • 20181115121524_61.png
 • 20181124114711_65.jpg
 • 20181124114742_66.jpg
 • 2018